POTRZEBUJEMY NASZEJ WŁASNEJ REWOLUCJI ENERGETYCZNEJ.

Poszukiwania gazu ziemnego z łupków zapoczątkowały bardzo ciekawy okres dla Polski. Pod powierzchnią ziemi mogą istnieć cenne złoża gazu ziemnego, których eksploatacja może przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy, pobudzić wzrost gospodarczy oraz dostarczyć Polsce taniego, krajowego źródła energii. Poszukiwania muszą być jednak prowadzone w sposób odpowiedzialny – tak jak to robi Chevron: jeśli nie da się tego zrobić dobrze, nie robimy tego wcale.

JAK DZIAŁAMY

Jesteśmy przekonani, że wszyscy korzystamy, gdy nasze społeczności stają się silniejsze i zdrowsze. Dlatego Chevron zobowiązuje się do działania w sposób odpowiedzialny i do wspierania społeczności, w których żyjemy i pracujemy. Tak jak tu, w Europie, gdzie mieszkamy i działamy od 60 lat.

STOSOWANIE NASZYCH GLOBALNYCH DOŚWIADCZEŃ

Fachowe kompetencje firmy Chevron zbudowane są na dziesięcioleciach doświadczeń w wytwarzaniu energii w bezpieczny sposób, na całym świecie. Wiemy, jak to się robi. Również tu potrafimy to zrobić dobrze.

STYMULOWANIE WZROSTU GOSPODARCZEGO

Nasz wpływ na gospodarkę nie ogranicza się tylko do osób zatrudnionych w Chevronie. Tworzymy miejsca pracy i wspieramy lokalne firmy wszędzie tam, gdzie działamy. Angażujemy się w działania na rzecz lokalnych społeczności i rozwoju gospodarczego, tak, aby przyniosło to korzyści wszystkim.

ZRÓB TO DOBRZE LUB NIE RÓB TEGO WCALE

Wszędzie tam, gdzie działamy, jesteśmy zaangażowani w ochronę środowiska. Ponieważ jest to również nasza planeta.

GAZ ŁUPKOWY: FAKTY

W jaki sposób pozyskiwanie gazu ziemnego z łupków może zmienić europejski model energetyczny w przyszłości?

Europa importuje dzisiaj około 60% gazu ziemnego. Szacuje się, że do roku 2030 odsetek ten wzrośnie do 83%. Gaz ziemny z łupków może to wszystko zmienić, stając się dla Europy obfitym źródłem energii, którego wykorzystanie może pobudzić wzrost gospodarczy.

Jaki wpływ na Polskę może mieć wydobycie gazu ziemnego z łupków?

Pozyskanie gazu ziemnego z łupków może przyczynić się do powstawania nowych miejsc pracy, stać się źródłem przychodów dla kraju, zwiększyć wpływy z podatków, a nawet przyciągnąć zagranicznych inwestorów.

Co to jest szczelinowanie hydrauliczne?

Szczelinowanie hydrauliczne to proces uwalniania gazu ziemnego uwięzionego głęboko pod ziemią, w skałach łupkowych.

W jaki sposób szczelinowanie hydrauliczne uwalnia gaz ziemny ze skał łupkowych?

Od kilku dziesięcioleci używa się z powodzeniem dwóch wypróbowanych technologii – wiercenia otworów horyzontalnych oraz szczelinowania hydraulicznego. Obie te metody stosowane są na świecie do wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego. Ostatnio zaczęto stosować je w połączeniu ze sobą, w celu uwolnienia gazu ziemnego, uwięzionego głęboko pod ziemią, w formacjach skał łupkowych.

Jaki wpływ na naszą społeczność będzie miało pozyskiwanie gazu ziemnego z łupków?

Wszędzie tam, gdzie działamy, Chevron pracuje nad zminimalizowaniem ewentualnego wpływu na lokalną społeczność, na miejsca, gdzie prowadzimy prace i na środowisko naturalne.


POZNAJ FIRMĘ CHEVRON POZNAJ FIRMĘ CHEVRON

Chevron jest jednym ze światowych liderów branży energetycznej. Zobacz, kim jesteśmy, co i jak robimy.